Udskriv denne side

Områdets historie

Skibbild-Nøvling er et udtryk der har udviklet sig siden 1960 Egnens gamle navn, der stadig anvendes både verdsligt og kirkeligt er ”Nøvling sogn”, som Skibbild er en del af, alt sammen afgrænset. Begrebet ”sogn” er mindst lige så gammel som kirken, der blev bygget i 1200-tallet, nedrevet og flyttet i 1917. Ved kirken kom en skole i 1742. Den blev i 1878 flyttet første gang og i 1955 flyttet til sin nuværende plads. Den forladte skole blev i 1955 til fabrik og er nuværende centrum for bofællesskabet Council-Centret. I oldtiden var sognet skovklædt kulturland med mange gravhøje, der siden blev til hede, som i dag er opdyrket. Helt op mod vor tid var der kun få beboere – i 1801 var der 101 beboere. I 1800 tallet levede folk i området primært af landbrug, men også strømpeproduktion. Det udviklede sig til ca. 85 landbrug. I dag er kun få af disse bæredygtige. Under de 2 verdenskrige var der i området storproduktion af tørv. Og i 1919-1957 blev der gravet og udkørt betydelige mængder mergel. Dels med et speciel spor, dels med lastbil. Flere af de nu nedlagte landbrug i området, er nu overtaget af andre erhverv som tømre- og murervirksomheder.

Svømmebadet fra ca. 1938.

Den første grundforberedende vej (Herningvej) kom i 1883. Et mislykket forsøg på i 1890 at få rejst et mejeri ved siden af teglværket gav begyndelsen til Nøvling by med købmand, smed, bager og mølle, samt missionshus. Bageren og møllen virkede kun få år. Smeden er væk – en ny er kommet i Skibbild, men en del af den gamle smedje blev til metalvirksomheden PCP, som siden flyttede til Vildbjerg. Købmanden i Nøvling holdt ud til 1996. Mejeriet blev opført længere mod vest og nedlagt i 1965. Andre små virksomheder er i dag væk i Nøvling – undtaget er autoværkstedet.

Jernbanen kom til sognet i 1904 og stationen anlagt på Skibbild hede. Her kom snart en lille by med service af enhver slags.

Stationsbygning som den så ud i 1910. Banen blev indviet i 1904.

Det hele udviklede sig gennem årene. Smedje, postservice afholdshotel, købmand, mølle, tømrer, murer, savskæreri, træskomand, friskole, børnehave, vognmand, skomager, cykelhandler, bager, café, pensionat, friluftsbad, slagter, trikotagehandler, bankservice, grisehandler og mange flere. Da stationen blev nedlagt i 1971 resulterede det i en tilbagegang i forhold til erhvervslivet i byen men befolkningstallet var stigende. Af de 2 købmænd er der 1 tilbage.

Byen har stadig skole, smed, byggefirma, moderne forsamlingshus m.m. Indenfor de sidste 25 år er der kommet en integreret børneinstitution, et idrætscenter og en efterskole.
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER