Udskriv denne side

Nyheder

Lokalhistorisk aften : Onsdag den 28. sep. 2016 kl. 19.30 i Asgaard. Udstillingen er åben fra kl. 19.

 

Årsberetning 2016 for Skibbild-Nøvling Lokalhistoriske Arkiv Året 2016 har for arkivets vedkommende være præget af, at arkivets leder siden dets start i 1979, Gothfred Jespersen, først på året besluttede, at nu var tiden kommet for ham til at forlade arkivet, både på grund af alder og sygdom. Fra årets start var også Karl Mulvad holdt som arkivmedarbejder, og i september meddelte Jens Poulsgaard, at nu holdt han også. Da vi i foråret stod uden arkivleder, måtte vi tage diskussionen: Hvem af os tre skal det være? Det blev så mig, og de andre to lovede at hjælpe mig, et løfte de har holdt!Os tre, der nu sidder tilbage, må sande, at de "Gamle i gårde" sad inde med en viden om området og dets beboere, som vi aldrig vil få. Heldigvis må vi gerne bruge dem som konsulenter! D. 5. december besøgte alle de tre afgåede arkivet til en slags officiel afsked, og her fortalte Gotfred en del om, hvordan og hvorfor arkivet startede. Aktiviteter i 2016: D. 22. februar afholdt de 3 arkiver her i huset fælles foredragsaften med Esben Gravgård fra Holstebro museum. Han kaldte sit foredrag " Vestjyder og verdensmænd på landets yderste kant". Det var en rigtig god aften, med flere tilhørere, end der vist egentlig må være i mødelokalet! I juni måned var vi inviteret til at deltage med noget ved sportsfesten/ sognefesten i Skibbild/ Nøvling. Vi valgte at lave to plancher med overskriften: "Om 100 år er alting glemt .........eller?" Der var fotos og tekster om mennesker, der levede i vores område for omkring 100 år siden. Plancherne blev hængt op ved cafeteriet oppe ved hallen. D. 28. september havde vi den årlige Lokalhistoriske aften oppe på skolen, nu Friskolen Asgaard, med emnet "Foreningsliv i Skibbild-Nøvling" med fokus på Borgerforeningen, Idrætsforeningerne og de Kirkelige Foreninger. Der blev fortalt og vist billeder om foreningernes start og virke gennem årene. Vi fik god hjælp fra borgere i området. Peder Andersen fortalte om KFUM og K, Aksel Poulsen om Indre Mission og Borgerforeningens første år tog jeg mig af, mens den nuv. formand Jan Rosenbjerg Albertsen tog sig af nutiden. Niels Peder Rasmussen fortalte om Skibbild Idrætsforening, og Marthinus om KFUM og K Idræt. Der var også lavet en udstilling, hvor især Skibbild Idrætsforening havde gjort meget ud af det! Alt i alt en god og velbesøgt aften. I november plejer vi at have meget travlt, idet både "Arkivernes Dag" og "Jul i Den Gule" er placeret i samme måned. Begge ting afholdes sammen med de andre arkiver på stedet. Det blev foreslået, at vi afholdt det hele een og samme dag. Dvs. at Arkivernes dag blev skubbet en uge, og det hele løb så af stablen d. 19. november. Emnet til Arkivernes dag var i år "Sport og Idræt", og vores bidrag var ikke stort, men vi fik da lavet lidt udstilling på opslagstavlerne uden for vores dør. Derud over var vi med til at tilrettelægge et historisk byløb, der desværre druknede i regn. Nu ligger det i skuffen og venter på en anden god gang. I løbet af sommeren/ efteråret fik vi sat navne og tekster ved de gårdbilleder på vores vægge, der manglede dette. Vedtægter. Da jeg i foråret snakkede med SLA omkring min overtagelse af lederjobbet, og om, at vi gerne ville kalde os Skibbild- Nøvling Lokalhistoriske Arkiv fremover, fandt man dernede på SLA-kontoret ud af, at det var en stor fejl, at vi faktisk ikke havde nogle rigtige vedtægter! Da det viste sig, at det samme gjaldt for de andre to arkiver i huset, blev der nedsat et vedtægtsudvalg ( Marthinus fra os), og hen over efteråret blev vedtægterne finpudsede og sendt til godkendelse , og det af bestyrelsen underskrevne eksemplar sendt til SLA, så nu skulle den sag være helt i orden! I april fik vi endelig alt det isenkram installeret, som gør det muligt for os, at registrere og scanne i Arkibas og sende til arkiv.dk. Jonna og jeg har brugt mange onsdag formiddage med dette projekt, og har nu oprettet omkring 40 arkivfonde på folk der lever eller har levet i vores område, samt indscannet ca 150 billeder, der vedrører de samme personer. Vi har gjort vore begynder-erfaringer, og vi har en del at lære endnu, men vi er også enige om, at vi lærer meget om områdets historie ved dette arbejde. Deltagelse i arrangementer med andre arkiver: 14. marts var vi 3 her fra huset til en kursusdag på Jelling Seminarium, hvor vi hørte om, hvordan man får lokalområdet, her især skolerne, inddraget i den viden, lokalarkiverne har om fortiden. Det var her, vi fik idéen til det historiske byløb. 14. april var der generalforsamling i Arkivsamvirket. Det blev afholdt på Bundsbæk Møllegård. Vi var 3 med fra vores arkiv. 30. april deltog jeg i et SLA Kredsmøde i Vejle, hvor vi hørte dels om nyt indenfor arkivverdenen, og dels fik gode input til ting, vi kunne gøre derhjemme. D. 8. dec. var vi mange fra arkiverne i den gamle Trehøje kommune samlede i Ørnhøj til en adventshyggeaften. Først et spændende foredrag om Rakkerne af Per Lunde Lauridsen, derefter gløgg og æbleskiver. En god aften! De sagde, det var vores tur til at afholde dette arrangement i 2017! Skibbild, d. 5. februar 2017 Kirsten KristoffersenSPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER