Udskriv denne side

Nybo teglværk.

Nybo teglværk.
I Nybo (Nøvlingholmvej 1 ) boede der fra 1866 en mand ved navn Jens Pedersen--i daglig tale Jens" Flu'e ", vel nok fordi, han var kommet fra nabogården Holdflod. Kort tid efter blev der på ejendommen påvist store mængder af godt ler og mergel, og det var da nærliggende at starte et teglværk. Jens Pedersen havde selvsagt ingen kendskab til teglværker, men tog så en dag over til Proprietær Tolderlund på Holtbjerg, som også ejede et teglværk. Der fik han fat i en dygtig teglmester, Kryger, der var tysker. Han skulle så forestå driften. De fik bygget en tegl ovn, og der kom gang i produktionen, men det var småt med afsætningen af teglstenene, og da indtægterne ved landbruget også var små, havde Jens Pedersen mest lyst til at afhænde det hele. En søn, som i mange år havde hjulpet faderen, turde ikke tage over. En anden SØD, Peder, som var udlært snedker, blev af faderen overtalt til at overtage gården og teglværket i 1884. Peder Nybo, som nu havde sagt farvel til sit håndværk, havde ingen forstand på landbrug. Han fik så fat i en dygtig mand til at tage sig af gården, så vilde Peder Nybo sætte sig ind i teglværksdriften. Nogen tid efter brændte der på en dag 3 gårde i Tjørring. Peder Nybo tog ud til de brandlidte og solgte sten, og nu kom der gang i virksomheden. Han fik fat i en dygtig mand, Villads Josefsen, der kunde stryge 4-5000 sten om dagen, og en anden dygtig mand, Peder Andersen, som dengang boede på Skibbild Mark. Også brændingen satte Peder Nybo sig ind i, så han selv kunde passe ovnen. Senere stillede han en rørovn op, så stenene kunde brændes hurtigere. Teglværket gik storartet, og han var nu begyndt at lave drænrør, og som produkdionen steg, måtte der ansættes flere folk.. Brændslet måtte han købe, og i mange år købte han tørvene afBoserup i Bækgård. Omkring århundredskiftet købte Peder Nybo et stykke mose af Peder Krogstrup, som netop havde overtaget Skibbildgård ved en tvangsauktion. Nu havde han selv brændsel til sit teglværk, men efterhånden begyndte leret at slippe op, og Peder Nybo måtte søge nye muligheder. Han købte så Herregården Møltrup med tilhørende teglværk ved en tvangsauktion. Købesum 100 Kr.kontant plus de 62.500.kr., der stod i kreditforeningen.
Møltrup var på det tidspunkt en forsømt og forfalden gård, som trængte til en kærlig hånd. Peder Nybo var nu blevet herremand, men det er en hel anden historie.
J.P.J.SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER