Udskriv denne side

Formål

 

 

Formålet med arkivet er løbende at indsamle, registrere og opbevare materiale, der belyser den historie, som omfatter det geografiske område, der fra gammel tid kaldes Nøvling Sogn, og som omfatter de to landsbyområder Skibbild og Nøvling.

Arkivet er oprettet 1979 af en gruppe interesserede personer, som for egen regning og risiko begyndte indsamling af materiale fra Nøvling Sogn.

Gruppen er selvsupplerende og udgør arkivets ledelse.

Arkivet har efterhånden en anselig samling af dokumenter, breve, protokoller, billeder, bøger samt oversigter over ejerforhold på sognets ældre ejendomme (fra 1794 til nutiden) - desuden en del udskrifter af kirkebøger og folketællinger.

Arkivet forsøger løbende at fotografere væsentlige begivenheder og ændringer i sognet.

For at beboerne i området kan få glæde af samlingen arrangeres hvert efterår en aften med udstilling og foredrag om et lokalt emne.

Vi kommer gerne i skolen for at fortælle om lokale forhold i ældre tid.

I løbet af de år, vi har haft til huse i Den gule Bygning i Vildbjerg, har vi fået etableret et rigtig godt samarbejde med Timring- og Vildbjergarkiverne.

Det begyndte med, at vi valgte at holde den årlige Arkivernes Dag sammen (det er altid anden torsdag i november). Senere blev vi enige om at afholde en fælles arkiv-aften, hvor der blev fortalt om og vist billeder fra forskellige steder i vores områder. Det blev en god aften, så vi har siden haft en aften med fremmed foredragsholder, hvor emnet var ”Nye vinkler på det gamle Vestjylland”. Her i foråret 2014 holder vi en aften, hvor det handler om herregården Møltrup.

Alle brugergrupperne i Den gule Bygning har nu i 2 år været sammen om et julearrangement, og her har vi også deltaget. Vi regner med at fortsætte både med arkivaftner og julearrangementer.
I samarbejde med flere af arkiverne i Herning Kommune arrangeres af og til en foredragsaften.
Arkivet medvirker villigt med oplysninger m.m. ved lokale jubilæumsbegivenheder.
Arkivet modtager altid gerne mere materiale og flere oplysninger om den lokale historie.

 

 

Møllemarie rejses 1989

El-Marie (3-vinget mølle) opsat af Skibbild-Nøvling Vindmøllelaug i 1989

 

Det begyndte med, at vi valgte at holde den årlige Arkivernes Dag sammen (det er altid anden torsdag i november). Senere blev vi enige om at afholde en fælles arkiv-aften, hvor der blev fortalt om og vist billeder fra forskellige steder i vores områder. Det blev en god aften, så vi har siden haft en aften med fremmed foredragsholder, hvor emnet var ”Nye vinkler på det gamle Vestjylland”. Her i foråret 2014 holder vi en aften, hvor det handler om herregården Møltrup.
Alle brugergrupperne i Den gule Bygning har nu i 2 år været sammen om et julearrangement, og her har vi også deltaget. Vi regner med at fortsætte både med arkivaftner og julearrangementer.
I samarbejde med flere af arkiverne i Herning Kommune arrangeres af og til en foredragsaften.SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER