Udskriv denne side

5 Brødre som Naboer

I Skibbild kunne man for mange Aar siden opleve det Særsyn, at 5 Brødre boede paa 5 Naboejendomme. De 5 Brødre var Sønner af Karen og Johannes Carlsen, Nr. Tvevad, Tvevadvej 7.
Johannes Carlsen var barnefødt paa Gaarden, hans Kone, Karen, var fra Ejsingkjær i Vildbjerg.
Den ældste af Brødrene, Ejler Johansen, (1869 -1934) gift med Johanne Andsbjerg fra Ørre, overtog Hjemmet i 1898 og boede der til sin Død i 1934. 2 Dage efter døde den yngste af deres Sønner af en svær Sygdom. Far og Søn blev begravet samme Dag paa Nøvling Kirkegaard. Enken drev Gaarden videre indtil 1938, da Sønnen Aage Johansen overtog den. I 1964 sælger Aage Johansen Gaarden og bygger et Træhus paa et Hjørne af Marken, hvor han og hans Kone, Ellen, flytter ind. Den nye Ejer er Villy Østergaard fra Mejrup.
Ejler havde en ugift Bror, Ole Johansen, som boede sammen med sin Mor i Aftægtshuset vest for Gaarden.
En tredje Bror, Karl Johansen ogsaa ugift, havde et lille Landbrug paa Marken øst for Gaarden. Ved Siden af Landbruget havde han et Job som Vejmand. Ejendommen er for længst nedlagt, og Jorden lagt under Gaarden.
Bror Nr.4, Niels Chr. Johansen, havde i nogle Aar (1908 -1922) Ejendommen nord for Nr. Tvevad, nu Odinsvej 39, som han i 1922 solgte til Thomas Jensen fra Gødstrup. I Stedet købte han Vejrmøllegaard i Ørre, som tre af hans børn senere overtog i Fællesskab.
Niels Johansen, Bror Nr. 5, gift med Else Marie Stensbjerg fra Sinding, boede fra 1911 i Søndergaard, Herningvej 96, som han saa solgte til en Søn i 1928.
Han købte derefter en Parcel af Rs. Søby, Skibbildgaard, Tvevadvej 3, som han saa byggede paa, og blev saaledes boende i Nabolaget.
 
En stor Familie
Johanne og Ejler Johansen havde en stor Børneflok. Ægteparret Johansen overtog Gaarden Nr. Tvevad, Tvevadvej 7, i Skibbild i 1898. Forinden havde de en Ejendom i Ørre, hvor de 2 ældste Børn blev født. De øvrige Børn er født i Skibbild.
1. Den førstefødte, Johannes, blev født d. 24- 3- 1895, men døde som ung i 1918.
2. Karen f. 3-3-1897, byggede i 1930 et Bageri og Conditori i Skibbild, som hun drev indtil 1951, da hun solgte Forretningen til Olga og Ejner Pedersen. Karen Johansen købte derefter et Hus på Frejasvej. Hun forblev ugift.
3. Kamille f. 6-2-1899 blev gift med en Landmand og boede i Fjelstervang.
4. Alma f. 24-9-1900, gift med Husted Mikkelsen, boede og havde Landbrug i Vorgod, som de senere solgte og flyttede til Skibbild, hvor Husted blev Hjemmeslagter.
5. Signe f. 18-2-1902, gift med Thomas Pedersen, som var Skomager, og de boede i Stakroge. Thomas døde ret ung, men Signe førte Forretningen videre i nogle År.
6. Peder f. 30-4-1904, gift med Maren Mathiasen fra Skibbild, har haft Landbrug på Herningvej 57, som Sønnen Ejler senere overtog.
7. Kristian f. 15-2-1906, som sammen med sin Kone, Marie i mange havde en Landejendom i Rødding ved Vildbjerg. Den solgte de senere og købte Ejendommen Odinsvej 44 i Skibbild. Marie døde og Kristian solgte efter nogle År og flyttede til Snejbjerg.
8. Hermann f. 3-12-1907 boede i mange Aar i Kølkær, hvor han sammen med sin Kone havde et Landbrug. Da de blev ældre, flyttede de til Ejstrupholm.
9. Viggo f. 15-11-1909 blev gift med Margrethe, og sammen drev de Ejendommen Egebækvej 2 i Nøvling.
10. Hans Aage f. 22-4-1911, gift med Ellen, overtog Barndomshjemmet i 1938.
I 1964 solgte de Gaarden til Villy Østergaard og byggede et Hus paa et Hjørne af Marken, hvor de så flyttede hen.
11. Elvin f. 16-11- 1914. Elvin døde som 19-årig, ramt af en uhelbredelig Sygdom
J.P.J. (1.juni 2008)SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER