UDLEJNING AF SKIBBILD - NØVLING IDRÆTSCENTER

 

Lokalerne kan lejes ud til følgende arrangementer:

- fester og arrangementer, kurser m.v.  med mulighed for at leje hallen og øvrige lokaler. Mad og drikke skal altid aftales med Kirsten i kantinen. Pris: 250 kr. i timen inkl. moms. 

Foreninger i sognet kan aftale lån af lokaler. Køb af kaffe, brød m.v. aftales med Kirsten.
Udlejning af Hallen og tilstødende lokaler, sker ved  henvendelse til: Johannes Videbæk, 97137251 / 23724152 og mail: videbaek@tdcadsl.dk