I Skibbild - Nøvling findes velfungerende institutioner og en del erhverv

 Midgaarden - Skibbild 

Hvepsereden/Midgaarden - Børnehaven. SE MERE HER

  

Friskolen Asgaard - Skole og SFO. Et sted med tid til at lege og lære, og tid til at leve og være.Fokus på bevægelse, natur og musik SE MERE HER

 

Nøvlingskov efterskole. Et stort aktivt for hele byen. Skolen inviterer ofte byen indenfor til mange aktiviteter - SE MERE HER  

Kirken 

Se mere om kirken HER

 

Bofællesskabet Council Center. - SE HER

 Forsamlingshuset 

Det velfungerende Forsamlingshus. - SE HER