Velkommen til Skibbild-Nøvlings spilunivers.

På denne side finder du baneoversigt til discgolf banen i byen. Du kan ligeledes finde regler for alle de spil der er tilgængelig sammen med disc golf banen i øvrigt i Skibbild-Nøvling. Alt er GRATIS for Jer. Eneste krav er, at I passer på sagerne, og lægger det på plads hvorfra I tog det. Håber I får nogle hyggelige timer sammen i vores dejlige område. En disc koster 100 kr! - så Skulle en disc blive væk håber vi I vil overføre 100 kr. til borgerforeningens konto (Reg.nr.7611, kontonr. 1161741

I kan GRATIS benytte:  

Skibbild-Nøvling byder Jer velkommen overalt i byen. Nedenstående en oversigt hvor de forskellige aktiviteter findes i området.

 Discgolf - Baneoversigt og regler(Klik for stort billede)

Hul 1: 74 m, Hul 2: 53 m, Hul 3: 99 m, Hul 4: 64 m, Hul 5: 64 m, Hul 6: 73 m, Hul 7: 69 m, Hul 8: 70 m, Hul 9: 104 m. Totallængde: 670 m Hvert hul spilles på par 3. Totalt par: 27. Klik evt. på billedet for at se i stort format

Spillets formål er, med så få kast som muligt, at kaste golfdiscen i hul.  Man starter med at kaste (drive) fra et teested (startstedet) og kaster derefter fra, hvor golfdiscen er landet. Hullet er færdigspillet, når man til sidst har kastet golfdiscen i kurven – dette kaldes et putt. Kombinationen af længde, præcision, vind, træer, buske, vand og terræn giver spilleren masser af udfordringer og spænding under spillet. Et helt spil, bestående af 9 kurve tager en lille time afhængig af hvor mange I er – og hvor godt i spiller  

Generelle regler for disc golf:

18 hullers minigolf

Findes på Midgaarden 200 meter fra discgolfbanen. Midgaarden er byens børneinstitution. Her er ligeledes bålhus, som gratis kan benyttes. Se første billede på denne side, for at gå en tur på Midgaarden.

Kongespillet KUBB

Kubb spilles af mellem 2 og 12 spillere, hvert hold består af 1 til 6 deltagere.  

Spillet består af: 

1. - 1 konge, kongen er større (10x10x32 cm) og højere end kubb'erne, snittet eller udskåret.   
2. - 5 kubb'er á (16x7,5x7,5 cm), oprettede firkløvede stammer kan bruges.   
3. - 6 kastepinde á (32x4,5 cm), afsavede grene kan bruges.   
4. - 6 pinde, til at indkredse banen og markere midterlinie.

Banen kan variere med en basis linie på 3–5 meter og en sidelinie på 6–8 meter, oftest 4x8 meter.   
5. - Modstanderens  5 kubb'er  

 

Ved spillets start måles banen op i to banehalvdele adskilt af en midterlinie.

Hjørne- og midterpinde placeres.

De 10 kubb'er opstilles med 5 på hver af de to basisliner, kongen placeres i centrum på midterlinien. De to hold er placeret bag de to basisliner.  

Hvilket hold der begynder, afgøres med et kast mod kongen.

Det hold der placerer en kastepind nærmest kongen, uden at vælte kongen, begynder.   
Det hold der begynder får de 6 kastepinde.  

Spillet går i korte træk ud på at fælde modstanderens kubb'er og til sidst fælde kongen. Hvis man uforvarent kommer til at vælte kongen har man tabt.  

Man kaster med kastepind bag basislinien, som ikke må overtrædes.

Man kaster mod kubb'er placeret på den modstående basislinie.

Kun underhåndskast er tilladt, og med pinden langs kasteretningen.

Kastepindene fordeles mellem antallet af deltagere på det enkelte hold.  

De samme kastepindene bruges af begge hold.  

Begynderholdet (hold A) kaster sine pinde mod de modstående kubb'er.  
Lad os forestille os at det lykkes at vælte to kubb'er. 

 

Nu skal hold B kaste de væltede kubb'er over på hold A's banehalvdel.   
De bliver nu benævnt banekubb'er.

En væltet banekubb rejses vinkelretop mod midterlinien.

Banekubb'erne placeres med fordel så tæt på midterlinien som muligt, uden at komme for tæt på kongen. 

Kast med banekubb'erne skal altid gøres med underhånd, men kubb'en må gerne ligge på tværs i hånden.

Hvis det lykkes at ramme en af de tidligere udkastede banekubb'er, må de stables oven på hinanden.

De kan så senere fældes med bare én kastepind.   

Det er altid modstanderholdet der rejser de banekubber der kastes ud. 

Man har to forsøg til placere de væltede kubb'er.

Hvis kubb'en lander ud over  basislinien, trækkes kubb'en vinkelret tilbage på basislinien. Lander en  kubb'en i eget holds egen banehalvdel eller uden for sidelinierne kastes igen.  

Hvis det andet forsøg ligeledes mislykkes og kubb'en lander uden for hold A's felt, må hold A placere banekubb'en på et valgfrit sted, gerne bag kongen.

Afstanden til kongen skal være minimum længden på en kastepind.  

Nu er det hold B's tur, og den på hold B som har kastet kubb'erne ud, kaster den første kastepind ud.

Først skal de banekubber, som netop er smidt ud væltes, dernæst må kastes mod kubb'erne ved hold A´s basislinie.  

Nu er det hold A's tur igen.

Først kastes de af hold B væltede kubber over i hold B's banehalvdel.

Ligeledes skal banekubb'erne væltes før der må kastes mod kubb'erne på basislinien.   

Hvis det ikke lykkes hold A at vælte alle banekubb´erne med de seks kastepinde, må hold B rykke frem til den forreste ikke væltede banekubb (straflinien), når det på ny skal kaste væltede banekubb'er ud, og senere kastepinde.  

Man må ikke fælde den sidste basiskubb med den sidste kastestok, der skal være en stok til at vælte kongen med.

Pointspil

Petanque

 

Rundbold

Fodboldkroket

På et stort spilleareal slås boldene gennem alle portene med så få slag som muligt. Buerne tages i en bestemt rækkefølge eller flere gange, alle porte sparket i gennem midten af spillearealet, men det beslutter man sig for inden spillet begynder. Så har man selv fundet spillereglerne, og lige som man vil have dem.

 

Hvis noget går i stykker

Skulle der være noget der går I stykker, vil vi gerne at I fortæller det, så vi kan få købt noget nyt. Det er så ærgerlig hvis man vil ud for at spille, og der ikke er nogle spil. Kontakt venligst 41417161, gerne bare med en sms om, hvad der er gået i stykker. En disc koster 100 kr! - så Skulle en disc blive væk håber vi I vil overføre 100 kr. til borgerforeningens konto (Reg.nr.7611, kontonr. 1161741

På vegne af hele Skibbild-Nøvling - Velkommen og rigtig god fornøjelse med hyggen !

Borgerforeningen i Skibbild-Nøvling

www.skibbild-noevling.dk  –  www.vi-vil-udvikling.dk - www.udviklingsby.dk 

Skulle I have lyst til at se på de nye byggegrunde i byen lige ved siden af hallen og skolen, kan I klikke på nedenstående billede.