Udskriv denne side

Velkommen

18-02-2018

Generalforsamling Borgerforeningen


En aften i fællesskabets og lokalområdets interesse d. 22.2.2018
Kl. 17.30 Fællesspisning for alle (tilmelding nødvendig)
Kl. 18.30 Generalforsamling i Borgerforeningen
Kl. 19.30 Medlemsmøde og kaffe – nye ideer til drøftelse?
Kl. 20.00 Borgerdrøftelse – nye idrætstiltag i byen?

Kategori: General
Skrevet af: admin

Skibbild-Nøvling Borgerforening Indbyder til GENERALFORSAMLING, FÆLLESSPISNING OG MEDLEMSMØDE i Forsamlingshuset Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 18.30

(Spisning starter kl. 17.30)


Husk – der er spisning kl. 17.30. Tilmelding til spisning nødvendig - senest 20.2.2017
Psssstttt...... Alle ønsker at genopstille - og derudover er der andre der ønsker at opstille, så der bliver kampvalg om, at være med til at bidrage til områdets fortsatte udvikling 

Tag fat i Esther Ravn estherravn@hotmail.com eller sms 41427880 for tilmelding til spisning

Dagens program: 
Kl. 17.30 Fællesspisning i forsamlingshuset
Hyggeligt samvær m. fællesspisning. Vi håber, at mange møder op til en times hyggeligt samvær omkring en gang varm mad fra Kirsten. Øl og vand kan købes.
Pris 50 kr. pr. person for voksne – 25 for børn. 
Tilmelding nødvendig til: Esther Ravn: estherravn@hotmail.com eller sms 41427880
Betaling på dagen eller via mobilepay på 93200 (Borgerforeningens nummer)
Tilmelding til fællesspisning senest 19.2.2018

Kl. 18.30 Generalforsamling i forsamlingshuset

Ca. kl. 19.30 Medlemsmøde og kaffe 
Stedet, hvor du kan komme med dine ønsker for foreningens arbejde og for lokalsamfundets udvikling.

Kl. 20.00 Borgerdrøftelse – Skibbild IF ønsker at drøfte idrætsinteresser i byen
Nye muligheder for alle i lokalområdet. Ny bestyrelse – nye tiltag. Hvilke sportstiltag skal der arbejdes videre med? Motion, løb, MTB, andet? Hvad er fællesskabets interesse? Kom med ideer og ønsker!

Dagsorden til Generalforsamlingen 
1) Valg af dirigent.
2) Årsberetning ved formanden. 
3) Fremlægning og godkendelse af regnskabet.
4) Fastsættelse af næste års kontingent.
5) Behandling af indkomne ansøgninger og forslag.
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer +2 suppleanter. 
På valg til bestyrelsen: 
Jan Rosenbjerg Albertsen (modtager genvalg), Frederik Bruun (modtager genvalg), 
Suppleanter: Tommy Nicolajsen,(modtager genvalg) Christoffer Elgaard (Modtager ikke genvalg) (Suppleant Keld Christensen er indtrådt i stedet for Janna)
7) Valg af revisorer + suppleanter.
På valg til revisorer:
Jørgen Hansen og Johannes Videbæk (modtager genvalg)
8) Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afgives skriftligt til en af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ønsker du at foreslå et medlem, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, til bestyrelsen, bedes du medbringe skriftlig bekræftelse fra vedkommende på, at medlemmet er indforstået med eventuel indtræden i bestyrelsen.

Vi ses til en hyggelig aften!
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER